TarkaBarkaShop.hu
Kánikula akció

Adatvédelem


Hambalgó Ágnes egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-87589/2015 (online értékesítési tevékenység) és NAIH-100398/2016 (hírlevél küldés) tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében és hírlevél küldés céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt adatait.


Az adatkezelő címe: 2431 Perkáta, Mátyás király utca 16. Az adatkezelő elérhetősége: telefon: +36 70 426 6434, e-mail cím: info@tarkabarkashop.hu


Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.§ (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.


Hozzájárulás adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. A hírlevél küldés hozzájárulása külön fülben történik, a regisztráció folyamán illetve a www.tarkabarkashop.hu oldalon külön hírlevél feliratkozás mezőben regisztráció nélkül is kérhető.


Az érintettek köre: regisztrált felhasználók illetve a hírlevélre feliratkozók köre: akik az oldalon a hírlevél feliratkozás mezőben feliratkoznak az adataik megadásával, illetve a regisztrációs folyamatban a hírlevél feliratkozást kérik.


A kezelt adatok köre: A regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, számlázási cím, postázási (szállítási) cím, e-mail, telefonszám. Hírlevélre feliratkozók regisztráció nélkül: név és e-mail cím.


Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás illetve hírlevél küldés az arra feliratkozók számára.


Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználó kérésére bármikor törlésre kerülnek.


A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését.


A felhasználó a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó segítségével a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.


Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.


Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.


Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesíthető, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.


A 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)